contact
Sân chơi vui khoẻ » Danh sách thắng giải » Danh sách thắng giải tháng 12/2018
Danh sách thắng giải tháng 12/2018
14 Tháng 01 2019

Danh sách thắng giải tháng 12/2018

Gia Đình Nestlé xin chúc mừng các bạn may mắn có tên sau đây đã thắng giải các hoạt động trong tháng 12 năm 2018 trên website www.giadinhnestle.com.vn.

Gia Đình Nestlé xin chúc mừng các bạn may mắn có tên sau đây đã thắng giải các hoạt động trong tháng 12 năm 2018 trên website www.giadinhnestle.com.vn

Lưu ý:

  • Gia Đình Nestlé sẽ gửi quà theo thông tin đã đăng ký/ cập nhật trước khi tham gia.
  • Những trường hợp phần Quà bị thất lạc vì người thắng giải đã đăng ký/ cập nhật thông tin không chính xác, Gia Đình Nestlé sẽ không chịu trách nhiệm.
 
 
Bình luận Facebook