contact
Sân chơi vui khoẻ » Danh sách thắng giải » Danh sách thắng giải tháng 11/2017
Danh sách thắng giải tháng 11/2017
11 Tháng 12 2017

Danh sách thắng giải tháng 11/2017

Xin chúc mừng các bạn may mắn có tên sau đây đã thắng giải các hoạt động trong tháng 11 năm 2017 trên website Gia Đình Nestlé!

Gia Đình Nestlé xin chúc mừng các bạn may mắn có tên sau đây đã thắng giải các hoạt động trong tháng 11 năm 2017 trên website www.giadinhnestle.com.vn

Lưu ý:

  • Gia Đình Nestlé sẽ gửi quà theo thông tin đã đăng ký/ cập nhật trước khi tham gia.
  • Những trường hợp phần Quà bị thất lạc vì người thắng giải đã đăng ký/ cập nhật thông tin không chính xác, Gia Đình Nestlé sẽ không chịu trách nhiệm.

 

 
 
Bình luận Facebook