Chỉ cần mời bạn bè cùng đăng ký trở thành thành viên Gia Đình Nestlé, bạn sẽ được cộng thêm điểm tích lũy để đổi quà hấp dẫn.

Mời thành công 1 người bạn (đăng ký và kích hoạt tài khoản Gia Đình Nestlé), bạn sẽ nhận được 1 điểm.

Tham gia đơn giản chỉ bằng cách chia sẻ đường link đăng ký thành viên của chính bạn thông qua các bài đăng blog, bài viết, email, bài đăng Facebook hoặc các kênh khác…Bạn sẽ được cộng ngay điểm cho mỗi người bạn mới đăng ký thành công thông qua đường link của bạn.