contact
Sân chơi vui khoẻ » Danh sách thắng giải » Danh sách thắng giải Vào Bếp Cùng Gia Đình Nestlé tháng 8/2016
Danh sách thắng giải Vào Bếp Cùng Gia Đình Nestlé tháng 8/2016
23 Tháng 09 2016

Danh sách thắng giải Vào Bếp Cùng Gia Đình Nestlé tháng 8/2016

Xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách sau đã may mắn thắng giải từ chương trình Vào bếp cùng Gia Đình Nestlé tháng 8/2016.

Gia Đình Nestlé xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách sau đã may mắn thắng giải từ chương trình Vào bếp cùng Gia Đình Nestlé tháng 8/2016 - Chọn Vui Khỏe, Chọn Nestlé.

Lưu ý:

  • Gia Đình Nestlé sẽ gửi quà theo thông tin đã đăng ký/ cập nhật trước khi tham gia.
  • Những trường hợp phần Quà bị thất lạc vì người thắng giải đã đăng kí/ cập nhật thông tin không chính xác, Gia Đình Nestlé sẽ không chịu trách nhiệm.
 
 
Bình luận Facebook