contact
Sân chơi vui khoẻ » Danh sách thắng giải » Danh sách thắng giải Chọn vui khỏe, chọn Nestlé
Danh sách thắng giải Chọn vui khỏe, chọn Nestlé
25 Tháng 07 2016

Danh sách thắng giải Chọn vui khỏe, chọn Nestlé

Xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách dưới đây đã có đáp án đúng và nhanh nhất khi tham gia Minigame Tìm "Fan cứng" của ngũ cốc ăn sáng Nestlé!

Gia Đình Nestlé xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách sau đã may mắn thắng giải từ chương trình Vào bếp cùng Gia Đình Nestlé tháng 7/2016 - Chọn Vui Khỏe, Chọn Nestlé.

Những bạn có tên vui lòng cập nhật thông tin chính xác trong tài khoản đã tham gia trò chơi.

Lưu ý: thời gian để cập nhật thông tin đến trước ngày 29/07/2016, sau thời hạn trên Gia Đình Nestlé sẽ tiến hành gửi quà theo như thông tin tài khoản trước đó mà người thắng giải đã đăng ký. Những trường hợp phần Quà bị thất lạc vì người thắng giải không cập nhật thông tin chính xác trước thời hạn, Gia Đình Nestlé sẽ không chịu trách nhiệm.

 
 
Bình luận Facebook