contact
Sân chơi vui khỏe » Danh sách thắng giải » Danh sách thắng giải Vào Bếp Cùng Gia Đình Nestlé tháng 5/2016
Danh sách thắng giải Vào Bếp Cùng Gia Đình Nestlé tháng 5/2016
08 Tháng 06 2016

Danh sách thắng giải Vào Bếp Cùng Gia Đình Nestlé tháng 5/2016

Các bạn thành viên đã tham gia các hoạt động Vào Bếp Cùng Gia Đình Nestlé tháng 5/2016 - Hè Vui Khỏe hãy kiểm tra danh sách này xem có tên mình không nhé. Chúc các bạn may mắn!

Gia Đình Nestlé xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách sau đã may mắn thắng giải từ chương trình Vào bếp cùng Gia Đình Nestlé tháng 5/2016 - Hè Vui Khỏe.

Những bạn có tên vui lòng cập nhật thông tin chính xác trong tài khoản đã tham gia trò chơi.

Lưu ý: thời gian để cập nhật thông tin đến trước ngày 11/06/2016, sau thời hạn trên Gia Đình Nestlé sẽ tiến hành gửi quà theo như thông tin tài khoản trước đó mà người thắng giải đã đăng ký. Những trường hợp phần Quà bị thất lạc vì người thắng giải không cập nhật thông tin chính xác trước thời hạn, Gia Đình Nestlé sẽ không chịu trách nhiệm.

 
 
Bình luận Facebook