Với con, mỗi ngày đều có những thử thách và khó khăn nhưng con vẫn có quyết tâm & ý chí mạnh mẽ để trải nghiệm và vượt qua những thử thách đó. Sữa nước NESTLÉ Mới sẽ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu hàng ngày giúp con chắc khỏe, cơ thể MẠNH MẼ để luôn đồng hành cùng ý chí MẠNH MẼ của con.