THÊM vui KHỎE VỚI BỮA SÁNG NESTLÉ – NHẬN BẤT NGỜ TRONG 5 NGÀY LIÊN TỤC!

Tham gia chương trình Bữa Sáng Nestlé
để nhận những bất ngờ trong 5 ngày liên tục và
hình thành thói quen thêm vui khỏe cho bữa sáng mỗi ngày.

  • 5,000 BỮA SÁNG NESTLÉ GIAO TẬN NHÀ, tRỊ GIá 50,000đ
  • 1,000 PHIẾU QUÀ TẶNG, TRỊ GIÁ ĐẾN 500,000đ